Hoolekogu

Karoliine ja Tähe maja hoolekogu koosseis 2020/2021 õ-a

1.

Eileen Laidus

Ranno Aun

1. rühma lapsevanem

asendusliige

 

2.

Karin Eelma

Helen Riismaa

2. rühma lapsevanem

asendusliige

 

3.

Kaarin Parts

Aire Õismäe

 

3. rühma lapsevanem

asendusliige

4.

Sigrit Kõllamõts

Kätlin Haas-Tšernjuk

4. rühma lapsevanem

asendusliige

 

5.

Ksenija Helm

Liis Ehrminger

 

5. rühma lapsevanem

asendusliige

 

6.

Liina Helmoja

Lauri Kulpsoo

6. rühma lapsevanem

asendusliige

 

7.

Argo-Remo Viljasto

Regina Lensment

 

7. rühma lapsevanem

asendusliige

8.

Sirli Meriste 

 

õpetajate esindaja

9.

Kairit Peekman

 

linna esindaja


Sassi maja hoolekogu koosseis 2020/2021 õ-a

1.

Kerli Reimann

Evelin Lumi

Mõmmikute rühma lapsevanem

asendusliige

 

2.

Marje Johanson

Johann Langemets

Sipsikute rühma lapsevanem

asendusliige

 

3.

Janne Aule

Kristina Kongi

 

Mesimummide rühma lapsevanem

asendusliige

4.

Liine Maasikas

Evelyn Evert

Linnupoegade rühma lapsevanem

asendusliige

 

5.

Kati Välbe

Ksenija Helm

 

Õnneseente rühma lapsevanem

asendusliige

 

6.

Erki Tamm

Kait Koppel

Tiigrikutsude rühma lapsevanem

asendusliige

 

7.

Janika Bachmann 

 

õpetajate esindaja

8.

Kairit Peekman

 

linna esindaja


Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga. (Koolieelse lasteasutuse seadus § 24 )

 

Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

 

Tagasisidet hoolekogu tegevuse kohta annab hoolekogu esindaja rühma listi kaudu.