Hoolekogu

Tartu Karlova Lasteaed hoolekogu koosseis 2021/2022 õ-a

1. Ranno Aun
Leaana Helmoja
Õnnepärlite rühma lapsevanem
asendusliige
2. Karin Eelma
Helen Riismaa
Koidupärlite rühma lapsevanem
asendusliige
3. Marielle Sari
Riina Kaasik
Ööpärlite rühma lapsevanem
asendusliige
4. Maris Ostrat
Erge Jõgela
Kuupärlite rühma lapsevanem
asendusliige
5. Aire Õismäe
Sigrid Kõllamõts
Sõbrapärlite rühma lapsevanem
asendusliige
6. Liina Helmoja
Gerda Sepp
Päevapärlite rühma lapsevanem
asendusliige
7. Argo-Remo Viljasto
Leaana Helmoja
Tähepärlite rühma lapsevanem
asendusliige
8. Tanel Vahter
Greete Aren
Mõmmikute rühma lapsevanem
asendusliige
9. Tõnis Vaher
Kait Koppel
Tiigrikutsude rühma lapsevanem
asendusliige
10. Kati Välbe
Ksenija Helm
Õnneseente rühma lapsevanem
asendusliige
11. Marje Johanson
Johann Langemets
Sipsikute rühma lapsevanem
asendusliige
12. Janne Aule
Kristina Kongi
Mesimummude rühma lapsevanem
asendusliige
13. Mari Kikerpill
Kaisa Linnas
Linnupoegade rühma lapsevanem
asendusliige
14. Janika Bachmann
õpetajate esindaja
15. Marge Tänava
linna esindaja


Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga. (Koolieelse lasteasutuse seadus § 24 )

 

Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

 

Tagasisidet hoolekogu tegevuse kohta annab hoolekogu esindaja rühma listi kaudu.