Andmekaitsetingimused

Tartu Karlova Lasteaia andmekaitsetingimused kajastavad üldist teavet selle kohta, millisel õiguslikul alusel ja mis eesmärgil lasteaed isikuandmeid töötleb, kellele isikuandmeid avalikustatakse ja edastatakse, kaua isikuandmeid säilitatakse ja millised on andmesubjekti õigused.

 

Tartu linna andmekaitsespetsialisti kontakt: andmekaitse@tartu.ee


Andmekaitsetingimused_Karlova_Lasteaias-1.pdfMuuda küpsiste eelistusi