Tööpakkumine

Tartu Karlova Lasteaed  võtab tööle õpetaja (põhikoht ja asenduskoht), õpetajat abistava töötaja ning Karoliine lastehoidu lapsehoidjaid.  

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid saata 

e- posti aadressile Silja.Kasekamp@raad.tartu.ee  hiljemalt 30. juuliks 2021.