Lasteaiast

Asutatud: 1961.a.

 

Lasteaed on avatud: 7.00 - 18.00
Lasteaial on kolm maja, milles on kokku 13 rühma. Kesk 6 majas on 4 rühma, Tähe 4 majas on 3 rühma ja Aleksandri 10 majas on 6 rühma.

AJALUGU

* Lasteaia nime muudatused:

Tartu Karlova Lasteaed           2021. a
Tartu Lasteaed Karoliine           2000. a

Tartu Lastepäevakodu Karoliine          1998. a
Tartu 1. Lastepäevakodu Karoliine   1996. a
Tartu Linna 1. Lastepäevakodu         1992. a
Tartu 1. Lastepäevakodu        1961. a

Lasteaia nime KARLOVA
valisid lapsed ja lapsevanemad häälteenamusega. Karlova linnaosa oli määrava tähtsusega nime tuletamisel. 


LASTEAIA ERIPÄRA

 

Alates 2010. aastast kuulume Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku. Seoses sellega on meie tegevuse eesmärkideks: 


 • terviseõpetuse edenemine lasteaias
 • lapsevanemate ja personali teadvustamine terviseedendusest ja sellealane koostöö
 • turvaline ja tervislik lasteaia sise- ja väliskeskkond
 • meie lapsed söövad tervislikku ja eakohast toitu
 • liikumine on lastele, nende vanematele ja lasteaia personalile harjumus
 • laste hea sotsiaalne-emotsionaalne tervis
 • terve ja heatujuline personal






























LASTEAIA TUGEVAD KÜLJED
 • Muusikaline ja lavastustegevus
 • Liikumisõpetus
 • Kunstitegevus
 • Loovkeskused juhitud tegevusteks ja vabamänguks
 • Eesti rahvuskultuuri järjepidevuse kandmine
 • Looduskesksus
 • Logopeediline korrektsioonitöö
 • Tervislik toit
 • Usalduskultuuriga töötajaskond, kes arvestab lapse peretraditsioone ja on õppiva organisatsiooni aktiivne osaleja liikumises kvaliteetlasteaia poole
 • Organisatsiooni väärtusteks on lasteaia omanäolisus, lasteaed kui kultuurikandja, inimsuhteid väärtustav, usaldusel põhinev ja last austav suhtlemine
Muuda küpsiste eelistusi