Lasteaiast

Asutatud: 1961.a.

 

Lasteaed on avatud: 7.00 - 18.00
Lasteaial on kolm maja, milles on kokku 13 rühma. Kesk 6 majas on 4 rühma, Tähe 4 majas on 3 rühma ja Aleksandri 10 majas on 6 rühma.

AJALUGU

* Lasteaia nime muudatused:

Tartu Karlova Lasteaed           2021. a
Tartu Lasteaed Karoliine           2000. a

Tartu Lastepäevakodu Karoliine          1998. a
Tartu 1. Lastepäevakodu Karoliine   1996. a
Tartu Linna 1. Lastepäevakodu         1992. a
Tartu 1. Lastepäevakodu        1961. a

* Asutuse direktorid:
Silja Kasekamp 2007 -
Margit Sepp 1984 - 2006
Helga Karro 1977 - 1984
Anu Kruusmets 1974 - 1977
Helga Karro 1963 - 1974
Marta Sildver 1961 - 1963

SÜMBOOLIKA

* Lipp
Kavand on valminud Tartu 1. Lastepäevakodu 1995/96. õ.-a. õppekava VESI ÕHK MAA TULI alusel. Õppekava teljeks aastarütmis on rahvakalendri tähtpäevad ja sellega seonduvad pere- ja olustikusündmused. Eesmärk: Eesti rahvuskultuuri järjepidevuse tagamine ja mõju lapse arengumustrile.

* Lipu värvid
valge
- sümboliseerib last kui tervikut, kes on maailma sündinud tabula rasana, on tervik maailmas kui tervikus, kes allub maailma mõjutustele, et kasvada iseendaks vastavalt oma eeldustele.
sinine - on vee ja õhu märk
must - on Eestimaa mulla värv
roheline - on eesti metsade sümbol
kollane - on päikese ja tule värv
* Eesti rahvuslind on suitsupääsuke
* Eesti rahvuslill on rukkilill
Lasteaia lipp õnnistati 1995.aastal Tartu praost Ilmar Tammuri poolt.

* Lipu heiskamise kord
Lipp heisatakse:

Eesti Vabariigi aastapäeval 24. veebruaril
Lasteaia sünnipäeval 5. oktoobril
Lasteaia lõpuaktusellõpuaktuse kuupäeval
Tarkusepäeval 1. septembril

Lasteaia nime KARLOVA valisid lapsed ja lapsevanemad häälteenamusega. Karlova linnaosa oli määrava tähtsusega nime tuletamisel. 


LASTEAIA ERIPÄRA


Lasteaed kasutab riikliku õppekava ja lasteaia õppekava elluviimiseks Hea Alguse programmi põhimõtteid ja sellele rajanevat lapsekeskse õpikeskkonna mudelit.

 

Alates 2010. aastast kuulume Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku. Seoses sellega on meie tegevuse eesmärkideks:

 • terviseõpetuse edenemine lasteaias
 • lapsevanemate ja personali teadvustamine terviseedendusest ja sellealane koostöö
 • turvaline ja tervislik lasteaia sise- ja väliskeskkond
 • meie lapsed söövad tervislikku ja eakohast toitu
 • liikumine on lastele, nende vanematele ja lasteaia personalile harjumus
 • laste hea sotsiaalne-emotsionaalne tervis
 • terve ja heatujuline personal

 
LASTEAIA TUGEVAD KÜLJED
 • Muusikaline ja lavastustegevus
 • Esiõpetus
 • Liikumisõpetus
 • Kunstitegevus
 • Loovkeskused juhitud tegevusteks ja vabamänguks
 • Eesti rahvuskultuuri järjepidevuse kandmine
 • Looduskesksus
 • Logopeediline korrektsioonitöö
 • Tervislik toit
 • Usalduskultuuriga töötajaskond, kes arvestab lapse peretraditsioone ja on õppiva organisatsiooni aktiivne osaleja liikumises kvaliteetlasteaia poole
 • Organisatsiooni väärtusteks on lasteaia omanäolisus, lasteaed kui kultuurikandja, inimsuhteid väärtustav, usaldusel põhinev ja last austav suhtlemine