Karoliine lastehoid asub aadressil Tähe 4, sissepääs hoone peauksest.

Lastehoid on avatud 7.30-17.30.

Suvisel perioodil on avatud üks rühm ja tööl on asendustöötajad.

Lastehoius on lapsed vanuses 1,5 kuni 3 aastat.


Direktor: Silja Kasekamp 

Telefon: 5569 0138
E-post: silja.kasekamp@tartu.ee

Vastuvõtu aeg eelnevalt e-posti teel kokku leppida.       
       E - R - lõuna : 12.00 - 13.00

LASTEHOIUKOHAGA SEOTUD KÜSIMUSTES VÕTTA ÜHENDUST DIREKTORI VÕI SEKRETÄRIGA.   


Sekretär: Kelli Mikk (asendaja)

Telefon: 5800 2517

E-post: kelli.mikk@tartu.ee


Laste toitlustamine toimub 3 korda päevas. Alates 01.02.2024 on Tartu Karlova Lasteaias lapse toidukulu päevamaksumus 2,34 eurot (Tartu Karlova Lasteaed hoolekogu 29.08.2023 koosoleku otsus ja alates 01.01.2024 Eesti Vabariigi Valitsuse kehtestatud käibemaksumäära tõus 22%-le.)


Toitlustamise eest makstakse tegelike toidukordade arvu järgi. Lapse puuduma jäämisest või lasteaeda tulekust pärast puudumist tuleb rühma teavitada hiljemalt eelmisel päeval kella 15ks. Kui lapsevanem soovib, võib ta loobuda ühest või mitmest toidukorrast kirjaliku avalduse alusel, mis on esitatud vähemalt üks nädal enne muudatust.


Lapsevanema poolt kaetava osalustasu suurus on 81,00 eurot kuus.


Karoliine lastehoiukoha kasutamiseks sõlmitakse tähtajaline leping e-keskkonnas ARNO, mis ei anna võimalust  koha kasutamiseks Tartu Karlova Lasteaias.


Tartu munitsipaallapsehoiuteenuse kirjelduse leiate Tartu LV kodulehelt.


Rühmade kontaktandmed:

  • Pärlipesa (2. r) – tel: 5919 8784
  • Pisipärlid (3. r) – tel: 5860 4025
  • Pärlikesed (4. r) – tel: 5329 2612  

                    PÄEVAKAVA

  7:30 - laste saabumine, mäng

  8:45 - 9:15   -  hommikusöök

  9:15 - 10:15  -  hommikuring, tegevused

10:15 - 11:40  -  riietumine, õueaeg

11:40 - 12:00 -  riietumine, ettevalmistus lõunasöögiks

12:00 - 12:30 -  lõunasöök

12:30 - 13:00 -  ettevalmistus lõunaseks puhkuseks, unejutt,
                             rahustav muusika

13:00 - 15:00 -  lõunane puhkeaeg

15:00 - 15:30 -  riietumine, välimuse korrastamine, mäng               

15:30 - 16:00 -  õhtuoode

16:00 - 17:30 -  mäng, õueaeg

              17:30 -  lastehoid suletakse


Tartu Karlova Lasteaed Karoliine lastehoiu kodukord


Karoliine_Lastehoid_Kodukord_2022.pdf

Muuda küpsiste eelistusi