Tähe 4 asub kolm rühma.


Tähe 4 rühmad:

  • 1. RÜHM - lapsed vanuses 3-7 a.  
                          Õpetajad: Aime
                        Õpetajat abistav töötaja: Kristi
                        Õpetaja abi: Ülle
                        Kontakt: tel. 5331 5466
                        e-post: karoliine1r@mail.ee
  • 6. RÜHM- lapsed vanuses 2-7 a.

                          Õpetajad: Sirli, Tiia                                             

                          Õpetaja abi: Lidia

                          Kontakt: tel. 5886 5787

                          e-post: karoliine6r@mail.ee

  • 7. RÜHM- lapsed vanuses 3-7 a.

                          Õpetaja: Airi

                         Õpetajat abistav töötaja: Triinu

                          Õpetaja abi: Ingrid

                         Kontakt: tel. 5885 8199

                          e-post: karoliine7r@mail.ee