Tähe 4 asub kolm rühma.

Lapsevanematega suhtlemine toimub Eliisi kaudu.

Tähe 4 rühmad:

  • Õnnepärlid - lapsed vanuses 3-7 a.  
                        Õpetajad: Kairi
                        Õpetajat abistav töötaja: Katri
                        Õpetaja abi: Ülle
                        Kontakt: tel. 5331 5466
  • Päevapärlid - lapsed vanuses 3-7 a.

                          Õpetajad: Sirli

       Õpetajat abistav töötaja: Monika                                          

                          Õpetaja abi: Ülle

                          Kontakt: tel. 5886 5787                         

  • Tähepärlid - lapsed vanuses 3-7 a.

                          Õpetaja: Airi
                          Õpetajat abistav töötaja: Triinu

                          Õpetaja abi: Merilyn
                          Kontakt: tel. 5885 8199                          


Muuda küpsiste eelistusi