Kriisimeeskonna juhised


Kriisimeeskonna juhised lasteaedade juhtidele ja
töötajatele ning lapsevanematele seoses COVID-
19 ga
Praeguse Covid-19 puhanguga toimetulek eeldab kõikidelt vastutustundlikku ja üksteisest hoolivat käitumist ja tegutsemist. Oluline on
jätkuvalt olla tähelepanelik, jälgida distantsi ja hügieenireegleid ning isegi kergete haigustunnuste ilmnemisel (kurguvalu, köha, nohu, hingamisraskused, palavik) jääda koju ja võtta ühendust oma perearstiga.

Tartu kriisimeeskond annab järgmised juhised:
Lasteaeda toomine.
Lasteaeda võib tulla ainult terve laps ja teda toob terve lapsevanem.
Lapsevanematel ja teistel mitte lasteaia personali hulka kuuluvatel isikutel viibida lasteaia territooriumil võimalikult lühikesel ajavahemikul. Lapse lasteaeda vastuvõtmine ja lapsevanemale üleandmine korraldada võimalusel õuealal või tuulekojas. Lapse lasteaeda tulekul hindab rühmatöötaja lapse tervise seisundit (ja sh võimalusel mõõdab kontaktivabalt lapse
kehatemperatuuri).
Lasteaiaga harjutamine. Esimest korda lasteaia või lastehoiu teed alustava lapse puhul vältida tavapärast lasteasutusega harjutamist viisil, kus lapsevanem on vahetult rühmaruumis oma ja teiste laste juures. Põhjendatud vajadusel võib harjutamist korraldada õuealal (lapsevanema
osalusel), siiski palume usaldada kompetentseid rühmameeskonna liikmeid (harjutamine ilma lapsevanema osaluseta). Ainult erijuhul, kui õueala puudub või territoorium on liiga väike, võib lapsevanem minna lapsega riidehoidu ja saata rühmaukseni. Siseruumides on lapsevanematel
soovituslik kanda maski.
Tegevused lasteaias. Igapäeva tegevused viia lasteaias läbi väiksemates gruppides ja eelistades õuetegevusi ning seeläbi vähendada lähikontakte. Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa võtta üks temale tähtis mänguasi (nt kaisukas).
 
Koroonaviiruse vältimiseks:
· Peske või desinfitseerige tihti käsi.
· Aevastades või köhides katke suu ja nina ühekordse salvrätiga (mis tuleb kohe minema visata) või varrukaga, mitte palja käega.
· Vältige kontakti inimestega, kellel on välised haigustunnused – näiteks köha või aevastavad inimesed.
· Vältige silmade, nina ja suu katsumist, kuna käed puutuvad avalikes kohtades kokku mitmete esemete ja pindadega, mis võivad olla hiljuti viiruste poolt saastatud.
 
Rohkem ja jooksvalt täienevat infot leiab Terviseameti kodulehelt
 ja Haridus- ja Teadusministri kodulehelt